Analysefasen

Tropas grundfilosofi bygger på, at en dybdegående og grundig analyse er nødvendig og påkrævet, hvis man har ambitioner om at etablere immaterielle rettigheder, der kan bruges til noget.

På grund af branchens høje udgiftsniveau, vælger mange at ”spare” på analysefasen og ofte afholdes der et meget kort indledende møde, et telefonmøde eller i visse tilfælde slet intet møde, forud for udarbejdelsen af f.eks. en patentansøgning.

Problemet består endvidere i, at de fleste personer, der ikke arbejder med immaterielle rettigheder som patenter og brugsmodeller til daglig, eller som ikke har faglige forudsætninger for at læse og forstå patenter og brugsmodeller, meget ofte først opdager, at ansøgningen ikke er udarbejdet hensigtsmæssigt for sent i forløbet (ofte først, når man har fået afslag fra patentmyndigheden). Hvis man vil opnå en brugbar beskyttelse, er det derfor påkrævet, at der bruges tid og ressourcer på den indledende fase. Analyse af problemstillingerne er af essentiel betydning for, om man kan opnå en brugbar rettighed.

Ofte er opfinderen overbevist om, hvad opfindelsen går ud på. Men efter en grundig analyse, viser det sig meget tit, at opfindelsen (som netop skal bestå af nye elementer) består af helt andre dele, end hvad opfinderen oplyste indledningsvist. Dialogen mellem opfinderen og rådgiveren, i den indledende fase, tjener således til, at få belyst og analyseret opfindelsen. På den måde, er den indledende analysefase en del af den ”skabelsesproces”, der er påkrævet for at kunne formulere en ansøgning, der føre til udstedelse af brugbare rettigheder.


Grundighed betaler sig

Tropa anbefaler, at man altid sørger for at ansøgningerne er udarbejdet med største omhu og grundighed.

Undertiden indleveres såkaldte ”provisoriske” ansøgninger, som er lavet på kort tid for at reducere omkostningerne. En sådan procedure vil Tropa fraråde på det kraftigste. Ved at indlevere en ansøgning, der ikke er gennemarbejdet, reduceres chancerne for at opnå en brugbar rettighed signifikant.

Inden for immaterielle rettigheder forholder det sig præcist som inden for alle andre områder her i livet: ”Hastværk er lastværk”, og der kommer sjældent noget godt ud af, at lave hurtige ansøgninger, der ikke er gennemarbejdet. Hvis man laver en patentansøgning, skal fundamentet være i orden for at kunne bære ansøgningen, præcist på samme måde som med et hus. Det nytter derfor ikke, at ”spare på fundamentet” og blot gå i gang med at bygge direkte oven på jorden, fordi huset således ikke er understøttet. Fundamentet svarer til analysen i den indledende fase. Jo større ambitioner man har, desto mindre tilrådeligt vil det være at indlevere ansøgninger, der ikke er gennemarbejdet.


Faste priser

Tropa arbejder, som udgangspunkt med faste priser. Der gives derfor normalt et fastpristilbud på f.eks. udarbejdelse og indlevering af en patentansøgning. Der bruges herefter den fornødne tid på at tilrette ansøgningen indtil opfinderen/ansøgeren mener ansøgningen er indleveringsklar. Fordelen ved denne arbejdsform er, at prisen ikke kan ovestige det, der er aftalt. Der vil, som alternativ også være mulighed for at lave en aftale om timebetaling, men ulempen er således, at opfinderen bliver mindre kritisk og måske endda vil være tilbøjelig til forcere processen med henblik på at kunne reducere omkostningerne.


Indleveringssprog

Ofte vælger man at indlevere en patentansøgning på engelsk for at ”spare” de efterfølgende oversættelsesomkostninger i forbindelse med en international videreføring af ansøgningen. Denne strategi er helt i orden, hvis man er i stand til at læse og forstå ansøgningen og give konstruktiv kritik på ansøgningen, inden den indleveres. Undertiden tror opfindere, at rådgiveren er altvidende og at ansøgningen altid er korrekt udformet. I praksis, skal man altid være kritisk og bruge den fornødne tid på at sætte sig ind i ansøgnings aspekter og ikke blot sætte sin lid til, at ansøgningen er udarbejdet på tilfredsstillende vis. Derfor vil det ofte være bedre, især for opfinder uden de fornødne sproglige kompetencer, at få udarbejdet en patentansøgning på dansk.


Ærlig rådgivning

Tropa yder ærlig rådgivning og vil altid forsøge at give de bedste og mest saglige anbefalinger. F.eks. er det vigtigt at understrege, at patentering kan være en utrolig dyr affære, og at det derfor er vigtigt at informere om, at man kun skal patentere, hvis opfindelsen har et kommercielt potentiale. Mange opfindere har ikke særlig stor erfaring med, hvor dyrt det er at produktudvikle og vælger at patentere deres opfindelse meget tidligt i forløbet. Udfordringen bliver således, at kunne patentere en ide, som sandsynligvis kommer til at ændre karakter mens den videreudvikles. I sådanne tilfælde skal man overveje, om det er bedre at modne ideen og vente med at patentere ideen, til produktet har den form, der svarer til det produkt, man ønsker at lancere.
Indehaver og daglig leder af Tropa, Niels Uth, cand.scient. og ph.d. fra Aarhus Universitet.

Jeg har gennemgået en femårig oplæring i en af Danmarks største industrivirksomheder Grundfos.

Herudover har jeg erfaring fra ansættelser i både et patentbureau og i et advokatfirma.

Jeg har desuden en baggrund som eliteidrætsudøver og har vundet 10 danske mesterskaber i mangekamp (atletik).

Gennem mit virke som rådgiver har jeg set mange eksempler på, hvad der fører til succes og hvad der ikke virker.

Jeg anvender faglige eksperter i det omfang det er hensigtsmæssigt, fordi jeg ved, at eksperter altid vil kunne bridrage konstruktivt, og det kan være udslagsgivende at få en vurdering fra en faglig ekspert.

Direkte kontakt med kunden er essentielt for at kunne yde den bedst mulige rådgivning. Derfor tilbyder jeg at komme til et uforpligtende indledende møde, hvor vi kan drøfte de muligheder der foreligger og analysere, hvad der er behov for.

Gennem min sportskarriere ved jeg, hvad der skal til for at nå til målet. Jeg ved, hvad der skal til for at lave ansøgninger, der fører til udstedelse af rettigheder.

Se alle medarbejdere

INDLEDENDE MØDE

Klik for at aftale et møde hvor vi orienterer om mulighederne og analyserer jeres behov...