Niels Uth

indehaver og daglig leder, patentrådgiver, ph.d.

Niels har arbejdet professionelt med patenter siden 2006. Han har gennemgået en femårig oplæring i en af Danmarks største industrivirksomheder Grundfos, og har herudover arbejdet som patentrådgiver i patentbureauer.

Niels rådgiver om patentering bl.a. inden for områderne mekanik, elektronik, vandbehandlingsteknologier, sensorteknologi, software og medicoteknologi. Niels har en ph.d-grad i biologisk idrætsteori (humanfysiologi og biomekanik).

Han udarbejder patentansøgninger, udfører nyhedsundersøgelser, laver konkurrentovervågning, krænkelsesvurderinger, freedom-to-operate-analyser samt strategisk rådgivning, herunder sparring i forbindelse med håndhævelse af rettigheder eller i forbindelse med indsigelsessager eller ugyldiggørelsessager.
Telefon:+45 24 43 82 02 E-mail:nu@tropa.dk Netværk:

Robin Medenwaldt

patentrådgiver, ph.d.

Robin har mere end to årtiers erfaring med international patentering og arbejder med samtlige aspekter vedrørende patenter.
Han er Europæisk Patentagent med betragtelig ekspertise i mundtlige forhandlinger, indsigelser og appeller ved den Europæiske Patentorganisation.

Robin er fysiker med en ph.d.-grad i naturvidenskab og jurist med en mastergrad (LLM) i Intellectual Property Law and Management. Han er erfaren foredragsholder og underviser foruden certificeret coach, hvilken han bruger, når han assisterer virksomheder i kreative udviklingsfaser og hjælper opstartsvirksomheder gennem de indledende faser.

TROPA har indgået et strategisk samarbejde med Robin Medenwaldt og hans internationale virksomhed STRAIGHTLINES.
Telefon:+45 20 18 05 05 E-mail:info@tropa.dk Netværk:

Britt Kempel

IPR-administrator, cand.ling.merc.

Britt startede i en stilling som IPR-administrator hos Tropa i oktober 2014. Forud for sin ansættelse hos Tropa, har Britt tidligere arbejdet fire år som IPR-koordinator hos Patrade i Aarhus.

Hun har en sproglig uddannelse i engelsk (Cand.ling.merc) og fransk (BA). Britt har undervist på Handelshøjskolen i Aarhus i tekstanalyse og skriftlig kommunikation.

Britt har flere sproglige arbejdsopgaver, herunder oversættelsesopgaver og korrekturlæsning af patentansøgninger og andre dokumenter på såvel dansk som engelsk. Derudover har Britt en række arbejdsopgaver inden for formalbehandling af patenter, varemærker og designansøgninger, herunder opsætning og overholdelse af interne og eksterne frister. Britt har desuden administrative opgaver så som kalenderstyring, friststyring, posthåndtering, sagsoprettelse, arkivering af sagsakter, opdatering af sags- og kundedatabaser samt telefonpasning.
Telefon:+45 24 40 82 44 E-mail:britt@tropa.dk Netværk:

Lone Charlotte Rothmann

IPR-administrator, korrespondent

Lone startede i en stilling som IPR-administrator hos Tropa i februar 2022. Forud for sin ansættelse hos Tropa har Lone i en årrække arbejdet med IPR.

Hun har en sproglig uddannelse i engelsk og tysk (BA).

Lones arbejdsopgaver omfatter korrekturlæsning af patentansøgninger og andre dokumenter på såvel dansk, tysk og engelsk, formalbehandling af patenter, varemærker og designs, herunder opsætning og overholdelse af interne og eksterne frister. Lone har desuden administrative opgaver så som kalenderstyring, friststyring, posthåndtering, sagsoprettelse, arkivering af sagsakter, opdatering af sags- og kundedatabaser samt telefonpasning.
Telefon:+45 53 38 10 51 E-mail:lone@tropa.dk

Agnete Roesdahl

IPR-administrator, BA (Engelsk)

Agnete startede i en stilling som IPR-administrator hos Tropa i foråret 2022. Forud for sin ansættelse hos Tropa har Agnete arbejdet som IPR-koordinator i et advokatfirma.

Hun har en sproglig uddannelse engelsk fra Handelshøjskolen i Aarhus.

Agnetes arbejdsopgaver omfatter gennemførelse af forundersøgelser med henblik på at vurdere mulighederne for at registrere varemærker, indlevering af nationale og internationale varemærke- og designansøgninger, korrekturlæsning af patentansøgninger og andre dokumenter på såvel dansk som engelsk, formalbehandling af varemærker og designs, herunder opsætning og overholdelse af interne og eksterne frister. Agnete har desuden administrative opgaver så som kalenderstyring, friststyring, posthåndtering, sagsoprettelse, arkivering af sagsakter, opdatering af sags- og kundedatabaser samt telefonpasning.
Telefon:+45 28 57 65 40 E-mail:agnete@tropa.dk

Anh Nguyen Jensen

Administrator og bogholder

Anh startede i en stilling som administrator og bogholder hos Tropa i november 2021. Forud for sin ansættelse hos Tropa har Anh arbejdet med bogholderi og revision bl.a. i flere amerikanske virksomheder.

Hun har en revisoruddannelse fra USA.

Anhs arbejdsopgaver omfatter bogholderiopgaver, herunder fakturering. Anh arbejder ligeledes med håndtering og betaling af årsgebyrer og andre fornyelser af patent-, varemærke- og designrettigheder. Anh har desuden administrative opgaver så som kalenderstyring, friststyring, posthåndtering, sagsoprettelse, arkivering af sagsakter, opdatering af sags- og kundedatabaser samt telefonpasning.
Telefon:+45 20 18 05 05 E-mail:anh@tropa.dk

Frederik Engamo Uth

IPR-medarbejder

Frederik arbejder primært med patenter og brugsmodeller, herunder identifikation af status samt undersøgelse af om prædefinerede tekniske aspekter forefindes i patentlitteraturen, med henblik på at afdække mulighederne for at etablere immaterielle rettigheder, herunder patenter og brugsmodeller i Danmark, EU og den resterende del af verden. Han gennemfører endvidere konkurrentovervågning og laver administrative opgaver.
Telefon:+45 20 18 05 05 E-mail:frederik@tropa.dk